De viktigaste crapstermerna

Craps är ett snabbt spel och många av dem som spelar vid samma bord kan bli ganska högljudda och de ropar speltermer kors och tvärs. Spelet kan vid första ögonkastet förefalla komplicerat och krångligt, men det är det egentligen inte. Termerna som ropas är oftast på engelska och är ord för saker som det egentligen redan finns namn för, men som bara förvirrar för dig som nybörjare. Som till exempel spelas det med två tärningar och kommer par i sexor upp kallas det boxcars, vilket inte gör det hela enklare.

Grundtermer

Men för att ta det från början så spelas spelet med två tärningar. Man turas om att kasta och den som kastar kallas shooter. Det gäller för shootern att slå en 7 eller 11 i sitt första kast. Lyckas det har shootern slagit en natural.

Det första kastet har även det ett namn, Come Out Roll. Om Shootern misslyckas och i stället få 2, 3 eller 12 så har han kastat "craps" och nästa spelare till vänster blir shooter. Om shootern i stället får 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 får denne fortsätta att spela. Den summa som kom upp av dessa sätter en point.

Nu fortsätter shootern att slå tärningarna med målet att få samma summa som pointen. Gör han det vinner han sin insats tillbaka och lika mycket till. En satsad tia ger tjugo kronor tillbaka. Nu är emellertid 7:an någon sorts Svarte Petter, för slår shootern en 7:a är spelet slut för hans del, en så kallad seven out och spelet går över till nästa spelare.

Ett annat utryck som används för att förtydliga är "yo" som ropas i stället för 11. Engelskans seven och eleven låter förrädiskt lika.

Satsningar

De som är med runt bordet och spelar kan inför varje omgång satsa på att shootern ska lyckas eller misslyckas. En satsning på att shootern ska lyckas heter pass line och en satsning på misslyckande don't pass line. En annan satsning är come bet, som är en satsning på att shootern ska slå samma summa två gånger i rad. Big red är spel på att shootern ska slå en 7:a nästa slag.

De nämnda termerna är grundtermer och för att lära dig mer specifika termer rekommenderar vi dig att söka upp de diverse ordlistor som finns på nätet.