Craps uttryck

Att spela craps kan vid första anblicken verka helt omöjligt eftersom bordet lätt kan verka skrämmande med alla sina mönster och varianter uppritade, men låt absolut inte det avskräcka dig! Craps är ett mycket spännande och underhållande spel där det finns mycket spänning och många vinstchanser att vänta. Craps är ett spel baserat på tärningar, och som alla spel i den kategorin är det turen som står för den större delen av spelets utveckling. När tärningarna kastas kan vad som helst hända och även den mest skicklige spelaren behöver i craps känna tilltro och hoppas ha turen på sin sida.

Tre grundsatsningar i craps - Pass, Don't Pass och The Odds

Även om craps kan kännas överväldigande i början ska man ha klart för sig att det endast är några få varianter som behöver bemästras innan man kan ge sig in i spelet och ta del av det roliga. De tre satsningarna Pass, Don't Pass och The Odds är en mycket bra start för alla craps spelare och du kan lugnt delta i spelet även om din kunskap inte sträcker sig längre än dessa tre satsningar. Med detta i bakfickan kan du sedan lugnt delta i spelet i omgång efter omgång och sakta men säkert lära dig mer. Craps är inte omöjligt att lära sig och det finns mycket kul att vänta eftersom spelet hela tiden tar nya vändningar. 

Spelet börjar alltid med att de två tärningarna kastas en gång. De spelare som har satsat på Pass vinner om det första kastet ger utfallet 7 eller 11. Om första kastet däremot skulle ge 2, 3 eller 12 har dessa spelare förlorat och är ute ur omgången. Om ett annat nummer än något av dessa kommer upp vid första tärningskastet kallas den sammansättningen för "the point" och spelet fortsätter tills samma kombination av siffror kommer upp igen (då vinner man) eller tills att tärningarna tillsammans ger nummer 7 (då förlorar man). Att spela på Don't Pass fungerar helt motsatt till Pass, svårare än så är det inte.

Om point-kombinationen kommer upp finns det möjlighet att göra ytterligare en satsning på att point-numret kommer en gång till innan nummer 7 kastas. Det kallas för The Odds. På denna typ av satsning är oddsen ofta till spelarens fördel men man får bara spela två gånger den ursprungliga insatsen från Pass eller Don't Pass.

Lär dig bemästra uttrycken i craps – Come och Don't Come

Det finns även två varianter i craps som går under namnen Come och Don't Come, vilket på många sätt är samma sak som Pass och Don't Pass, med den stora skillnaden att det är möjligt att satsa på Come och Don't Come under en pågående spelomgång.

Uttrycken och de många namnen på olika spelvarianter och kombinationer av tärningsutfall kan kännas överväldigande när man först närmar sig spelet craps, men efter bara ett litet tag vid spelbordet ger sig det mesta och man börja förstå vad som menas. Det bästa sättet för att lära sig craps är alltså att bara ge sig in i leken och ha roligt, då kommer pusselbitarna snart falla på plats.